Tin tập đoàn
24-10-2016
Nghiên cứu trong thực hành lâm sàng đầu tiên trên phạm vi châu Á Thái Bình Dương về việc sử dụng thuốc ức chế trực tiếp yếu tố Xa ngày dùng một lần trong phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ

Seoul, ngày 13 tháng 10 năm 2016 – Bayer hôm nay công bố các phát hiện mới từ nghiên cứu XANAP, một nghiên cứu trong thực tế lâm sàng trên quy mô lớn đầu tiên, trên nhóm bệnh nhân châu…chi tiết