Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Cam kết xã hội của Bayer được thiết lập như một phần của chiến lược phát triển bền vững và chính sách doanh nghiệp. Cam kết xã hội của chúng tôi được phản ánh thông qua nhiều dự án trên thế giới trong ba lĩnh vực chính – giáo dục và nghiên cứu, sức khỏe và nhu cầu xã hội, thể thao và văn hóa.

Tại Việt Nam, Bayer đã nhiều năm thực hiện cam kết đối với sự phát triển bền vững và thực hiện vai trò là một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm. Công ty đã có nhiều nỗ lực thông qua việc hỗ trợ tài chính cho học bổng, tài trợ sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển giáo dục và nông nghiệp.

 

Hỗ trợ giáo dục

 

Sách thiếu nhi

Trái Đất bị làm sao thế?

  • Hợp tác với công ty First News và tổ chức phi chính phủ Live & Learn
  • Tặng sách cho học sinh tiểu học trên cả nước
  • Chương trình Trò chuyện về môi trường & Biểu diễn thí nghiệm nhằm giáo dục về bảo vệ môi trường & nuôi dưỡng tình yêu khoa học

 

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe & nhu cầu xã hội

 

Chương trình Tình nguyện viên Bayer

 

 

Tài trợ sữa & bánh mì mềm cho bệnh nhân ung thư vòm họng tại Tp.HCM

Hướng dẫn bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em vùng sâu vùng xa

 

 

 

Hỗ trợ hoạt động thể thao & nhu cầu xã hội

 

Giải bóng đá từ thiện gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

   

 

Hỗ trợ nhu cầu xã hội

Thăm và tặng quà cho trẻ em vùng sâu vùng xa